Hoe kan ik u helpen?

Door middel van een 3-stappen plan help ik u grip te krijgen op uw financiën en tegelijkertijd meerdere scenario’s door te nemen.

Invullen van inkomsten
en uitgaven

De start van het traject begint met het bespreken het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de scenario’s.

Rapport

Vervolgens zullen we het rapport bespreken aan de hand van uitgewerkte scans van o.a. Overlijden en Pensioen.

Nazorg

Afhankelijk van de output van de scans kan
een extra gesprek plaats
vinden.

Met behulp van LifePlanning help ik u doelen concreet te maken en met een bijbehorend financieel plan help ik u om deze doelen waar te maken.

Formuleren van
doelen

De start van het traject begint met het bespreken het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de scenario’s.

Verfijnen van
doelen

In de volgende stap kijken we samen wat er nodig is om deze doelen te bereiken en wat de belemmeringen zijn.

Kennis

Vervolgens gaan wij samen een volledig overzicht maken van inkomsten en uitgaven.

Rapport

Alle besproken onderdelen ontvangt u in een rapport die wij uitvoerig zullen bespreken en dient als basis voor de komende tijd om doelen te
verwezenlijken.

Nazorg

Na enkele maanden kijken we terug hoe het gaat met het
verwezenlijken van uw doelen